Szkolenia Technologiczne

Propozycja dwóch szkoleń
Tech Savvy 101 dla początkujących
Tech Savvy 2.0 dla średniozaawansowanych
(dostępne w Krakowie)