Gotowe zajęcia: Past Simple – Time Lines Poziom A2

Kursanci układają oś swojego życia. Zajęcia najlepsze dla dorosłych dla przećwiczenia czasów przeszłych lub jako przygotowanie do rozmowy o pracę.